top of page

BESTYRELSE

KONTINGENT

Det årlige kontingent til Grundejerforeningen udgør i øjeblikket 400 kr. som dækker kalenderåret for 1 sommerhusparcel. Beløbet opkræves normalt i forbindelse med indkaldelse til den årlige generalforsamling og forfalder ved udgangen af juni måned.

VEDTÆGTER

DEKLARATION TINGLYST 1. OKTOBER 1966

bottom of page